برش کاری در ارتفاع در شیراز

زمانی که صحبت از برش کاری در ارتفاع در شیراز می شود همیشه شرکت ارتفاع نوردان کوهستان دراک چاره ساز شماست ، کارشناسان کار در ارتفاع می توانند بصورت تخصصی در تمامی ساعات شبانه روز با مراجعه حضوری به محل شما نسبت به بازدید و ارائه خدمات برشکاری اقدام نمایند.

  :
برش کاری شامل دو بخش می باشد :
برش کاری سنگ و چوب که فقط با تیغه سنگ انجام می شود .
برش کاری آهن و فلزات که فقط با تیغه آهن انجام می شود.
در هر برش کاری حتما باید تیغه مورد نظر استفاده شود چون اگر اشتباه استفاده شود حتی برای چند ثانیه بسیار خطر آفرین هست.
برش کاری همانند جوشکاری بسیار خطر ناک است زیرا هم خطر تیغه را داریم که یک زمان بر اثر نا تعادلی تیغه به شخص یا تجهیزات برخورد کند و یا براده های داغ زرد رنگ ممکن است بر روی تجهیزات فرد تاثیر بگذارد و جان شخص را به خطر می اندازد.
فرز زدن یا همان برشکاری با دو دستگاه مینی فرز و سنگ فرز به کار میرود که به دلیل کوچک بودن مینی فرز معمولا همکاران از مینی فرز استفاده میکنند.

برای در آوردن دریچه تامین هوا ساختمان از مینی فرز با تیغه سنگ استفاده میشود.
در هنگام فرز زدن باید تمام نکات ایمنی را رعایت کرده و یک نکته خیلی مهم این است که در تایمی که هیچ نیازی به فرز زدن نداریم حتی برای یک دقیقه حتما باید برق دستگاه مینی فرز را قطع کرده تا یک زمان بر اثر هر حادثه و یا بی احتیاطی دستگاه یکدفعه روشن نشود و جان شخص و عمر تجهیزات را به خطر نیندازد.

نوشته های مشابه